Fethi Dede

İNSANI-I KAMİL

İNSAN-İ KÂMİL

         Cenab-ı Hakk’ı lâyığı ile bilmek için Allah’ın isimlerine mazhar olarak kemal derecesine ulaşmış olan “insan-i kâmil”i bilmek ve bulmak lâzımdır. Zira, bu zâtın istida ve fikrinde Kur’an birleşmiştir. Bu âlem O’nun ilminde mevcut ve saklıdır.

         İnsan-i kâmil’in lisanı “lisan-ı Hakk”dır. Söylediği her söz tamamıyla hakikattir. İcrasına muktedir olmadığı sözü söylemez ve asla bir şeyden dönmez. Eğer bir söz söylemiş ise er veya geç o söz zuhur edecektir. Cenab-ı Hakk’ın hamd ve mecd’i(1), her asırda eriştirip gönderdiği, sıfatlarını mazharı olan insan-i kâmilden tecelli etmektedir.

İnsan-i kâmil, arif-i billâhtır. Talib-i hak ve hakikat olanlara ilahî hükümleri tebliğ ederek, onları irşâd etmek görevi icabıdır.

         İnsanların hakiki hamdlerini ve şükürlerini ifâ etmelerinin ve kulluklarını tam olarak yerine getirip gerçek mutluluğu elde edebilmelerinin yolu ve çaresi, âbit(2) ile mâbudun(3) ayniyetini kazanmış olan ve mâbut ile kendilerinin arasını bulduran insan-i kâmile teslimiyetleri ile mümkündür.

         İnsan-i kâmil öyle yüce bir kitaptır ki, ilâhi ve kevnî(4) kitapları kendi üzerinde cem etmiştir.

         İnsan-ı kâmil, ruh ve akıl itibariyle “kitab-i aklî”dir ki, O “ümmü’l kitap”dır; kalbi itibariyle “levh-i mahfuz”(5), nefsi itibariyle de “kitab-ı mahv-üvel-isbat”(6) dır.

         İnsan-i kâmil, ruh-ül mevcudat olan Muhammediyet nûrunun bu âlemde devamını sağlayan, canlı – cansız bütün eşyaya tasarruf ederek o nûru yansıtan bir sebep ve vasıtadır.

         İnsan-i kâmili bir iki satırla tarif ve izâhı mümkün değildir. İnsan-i kâmil sözü bir tabirdir. Okumuş, bilgili ve âlim kimseler için bu tâbirin kullanılması yanlıştır.                                        (Derleyen: Fethi ERDOĞAN)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                Kaynak           : M. Kâzım Öztürk “İmanın Nûru ve Gerçek Ahlâk” eseri, Sf. 25-26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)   Mecd    : Büyüklük, yücelik.

(2)   Âbid               : Allah’a taban ve ibadet eden.

(3)   Mâbûd          : Kendisine ibadet edilen tapınılan, Allah.

(4)   Kevnî            : Varlık âlemi ile ilgili.

(5)   Levh-i mahfuz: Korunmuş levha, Allah’ın ezeli ilminin, Kâinatta olmuş olacak şeylerin yazılı olduğu levha.

(6)   Kitab-ı mahv-ü-vel-isbat: Kitaplardaki ilâhi emirleri kalbi ile muhafaza ve ispat 

Makaleler
64x64

Ataya Şikayet

Devamı...
64x64

SEYİTLİK

Devamı...
64x64

İNSANI-I KAMİL

Devamı...

Dedemiz

baskan
Ahmet Fethi ERDOĞAN
Alevi Dedesi & Yazar

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Ziyaretler
  • Fethi Dede Resimleri
  • Cemevi Resimleri

Videolar

  • Deneme Video Başlığı 2
  • Deneme Video Başlığı 1